De kiezer staat stil – letterlijk en figuurlijk

Deze week verwoordde ik (als invallende) nr. 2 van Lijst 1 Lokaal De Bilt tijdens het lijsttrekkersdebat in Jagtlust een hartenkreet van veel inwoners: los nou eindelijk na talloze jaren van VVD-dominantie in het lokaal bestuur –  nou ja, lokaal, met al die landelijke partijen – de verkeersproblemen in de gemeente op. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer aanzienlijk te verbeteren, de omgeving van scholen veel veiliger te maken en overal binnen de bebouwde kom een maximale snelheid van 30 kilometer per uur aan te houden.

De mens als levend schild voor de idealen van GroenLinks

Ik vergat in the spur of the moment een belangrijk punt te noemen: in Utrecht zie je de resultaten van jaren van GroenLinks-beleid terug in verkeerssituaties waarin fietsers vechten voor hun eigen leven in zogeheten ‘shared spaces’; dat zijn ontzettend drukke wegen waarop GroenLinks de mens inzet als levend schild tegen de auto. Ik woonde zelf meer dan 20 jaar in Tuindorp-Oost, en daar zie je hoe kwetsbare verkeersdeelnemers – in de spits vooral veel schoolgaande kinderen onder begeleiding van ouders – zich op de fiets of te voet in een dagelijkse survival in het verkeer moeten storten en het opnemen tegen gestresst autoverkeer dat meent dat het onder alle omstandigheden voorrang heeft. De fietspaden afgeschaft, jawel; één rijbaan voor iedereen en overal het recht van de sterkste en de snelste en de rijkste en de grootste.

Fietspaden afgeschaft

In Tuindorp Oost kenden we tot de ingrepen van GroenLinks fietspaden die al sinds de jaren ’60 zorgden voor een veilige verkeersafwikkeling. Wat ik vorige week tijdens het lijsttrekkersdebat nog had willen toevoegen is: Lijst 1 – Lokaal De Bilt kiest voor een toekomst met gescheiden rijbanen voor verkeersdeelnemers. Fietsers op een fietspad, voetgangers op een goed onderhouden voetpad, en auto’s – ze zijn er nu eenmaal, let’s face it – onder voorwaarden in de kernen.

In dat verband: de aanleg van rotondes in De Bilt heeft niet geleid tot meer veiligheid voor fietsers. Integendeel. Met de komst van elektrische fietsen is duidelijk geworden dat het anders moet. Niet combineren, maar scheiden. Voor allen veiliger.

Polderen over onmogelijkheden

Ik verwoordde in dat debat nog een andere gedachte. Ik woon sinds een jaar in De Bilt, aan de Alfred Nobellaan. Als ik in de spits uit mijn raam kijk, zie ik dagelijks op de Biltse Rading een stinkende rij auto’s in de file staan en een dampende klimaat- en milieuramp veroorzaken. De discussie over verkeer in De Bilt ging onder aanvoering van de lokale (!) VVD en de zittende Oranje Blanje Bleue Blaser-coalitie dan ook jarenlang vooral over onmogelijkheden; het is de werkwijze van ouderwetse, landelijke bestuurspartijen: eindeloos beleid bespreken dat gaat over wat niet-wenselijk en vooral onmogelijk is. In plaats van kansen en mogelijkheden afwegen.

Conclusies

Na vele jaren en coalities van polderen over onmogelijkheden kan je met reden een paar conclusies trekken over de verkeerssituatie in De Bilt:

 • een rondweg door het Leyense Bos met het oog op doorstroming op de Biltse Rading gaat er niet komen, en al zeker niet met medewerking van Lijst 1 Lokaal De Bilt
 • Een verbreding van de Soestdijkseweg evenmin
 • Er ligt een fikse opgave voor bouwen van woningen, en die nieuwe bewoners – hoe groen en klimaatbewust dan ook – bezitten gemiddeld meer dan één auto per huishouden
 • De wegen van en naar de verschillende kernen rond De Bilt zijn ongelooflijk druk en onveilig
 • Buiten De Bilt en de kernen liggen fantastische snelwegen als A27 en A28 en provinciale wegen als de N234, N237 en N238
 • In de planvorming zit geen enkele serieuze beweging, en, het belangrijkste:
 • De kiezer staat stil. Aldoor maar stil.

Metro

Grote Biltse buur Utrecht ontwikkelt op dit moment een nieuw plan voor een metro (een eerder plan werd al in de jaren ’70 getorpedeerd door D66) die van een snel groeiende stad vooral een volwássen stad moet maken; centraal staan: gedurfd en visionair toekomstdenken over mobiliteit. Lijst 1 Lokaal De Bilt vindt het van belang om in een vroeg stadium aan te haken bij dit plan en mee te praten over de vraag hoe je regionaal de verkeerssituatie in de kernen ingrijpend kunt verbeteren. Bijvoorbeeld over het aansluiten van een Utrechtse metrolijn op station Bilthoven.

Bang voor vernieuwing

Daags na het lijsttrekkersdebat van vorige week meldde de lokale VVD-leider zich op Facebook om de metroplannen van Lijst 1 Lokaal De Bilt met grote woorden op voorhand meteen in de prullenmand te gooien. De media bleken ondertussen trouwens wél bereid tot een serieuze rondvraag naar standpunten en ideeën, en ik vroeg me op dat moment af: Waarom zijn conservatieve politici toch standaard zo bang voor vernieuwing en vooruitgang?

Leidingwater en elektriciteit

Mensen met heel klein beetje historisch besef weten dat in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw circuits voor schoon leidingwater en elektriciteit werden aangelegd. Dat waren revoluties waar de conservatieve voorvaderen van de lokale VVD ongetwijfeld tegen waren. Het ging om gedurfde investeringen die wij vandaag met terugwerkende kracht als meer dan gerechtvaardigd beoordelen. Ze maken mogelijk dat de tegenwoordige lokale politieke leiders van De Bilt schoon en gezond in een opgeladen voertuig straks op gescheiden rijbanen richting Jagtlust kunnen afreizen.

Investeren en innoveren

Investeren moet. Innoveren is een voorwaarde voor een beter leven. Wie op 16 maart stemt op de partijen die deel uit maken van de zittende coalitie, kiest voor nog weer vele jaren stil staan in een stinkende file die een zware wissel trekt op de toekomst van nieuwe generaties. Het is kiezen voor stilstand, letterlijk en figuurlijk.

Lijst 1 Lokaal De Bilt

(Beter De Bilt-Bilts Belang)

Stem dus op 16 maart op jezelf en geloof in vooruitgang. Stem op Lijst 1 Lokaal De Bilt. Kies voor:

 • Een andere opvatting over lokale politiek bedrijven
 • Meer en vooral concrete zeggenschap voor de kiezer
 • Een open blik op innovatie en investeren in de toekomst
 • Bouwen voor jong & minder jong in vernieuwde plannen op de bekende locaties
 • Stevige buurtorganisaties
 • Aandacht voor zorg en mantelzorg
 • Schone en veilige dorpskernen.

Peter Gielissen
Lijst 1, plek 2