Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Er wordt met een kleine delegatie vanuit beide partijen gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma, die na de zomer wordt besproken tijdens een gezamenlijke ALV.