In de raadsvergadering van 29 februari heeft de eenmansfractie ‘Fractie Fabian’ zichzelf opgeheven en heeft raadslid Fabian Vendrig zich aangesloten bij Lokaal De Bilt.

De afgelopen maand is er tussen de coalitiepartijen onderhandeld over de vraagstukken van de Kadernota, die aangeeft binnen welke financiële grenzen het College mag opereren. Er is een tekort voorzien van 2 miljoen euro over het jaar 2024. Dat komt door een aantal zware dossiers die slecht financieel te voorspellen zijn i.v.m. de ongewisse bijdrage van het rijk, die steeds ongewis is, en een toename van de hulpvraag vanuit de bewoners.

Ook tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 heeft Lokaal De Bilt uitgebreid haar standpunten voor het voetlicht gebracht m.b.t. de Mobiliteitsvisie 2035.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 werd het bestemmingsplan Nobelkwartier behandeld. Belangrijk onderdeel daarvan was de te verplaatsen skatebaan.

De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. Lokaal De Bilt bij monde van Jette Muisson lichtte het standpunt van de fractie toe en becommentarieerde de inbreng van de andere partijen,

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze video zie je, bij monde van Erik den Hertog, een korte reactie van Lokaal De Bilt op de begroting.

Op 8 september 2022 was het zover. De honderdste dag van het nieuwe progressieve college van GroenLinks, PvdA/SP, D66 en wij als Lokaal De Bilt. Pim van de Veerdonk gaat in op de resultaten van die eerste 100 dagen.