Ook tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 heeft Lokaal De Bilt uitgebreid haar standpunten voor het voetlicht gebracht m.b.t. de Mobiliteitsvisie 2035.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 werd het bestemmingsplan Nobelkwartier behandeld. Belangrijk onderdeel daarvan was de te verplaatsen skatebaan.

De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. Lokaal De Bilt bij monde van Jette Muisson lichtte het standpunt van de fractie toe en becommentarieerde de inbreng van de andere partijen,

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze video zie je, bij monde van Erik den Hertog, een korte reactie van Lokaal De Bilt op de begroting.

Op 8 september 2022 was het zover. De honderdste dag van het nieuwe progressieve college van GroenLinks, PvdA/SP, D66 en wij als Lokaal De Bilt. Pim van de Veerdonk gaat in op de resultaten van die eerste 100 dagen.

“Ik vind het een grote eer en ben zeer dankbaar dat Beter De Bilt en Bilts Belang mij hebben voorgedragen als kandidaat-wethouder. Bijzonder fijn dat ook de leden zich positief hebben uitgelaten hierover”. Aldus Pim van de Veerdonk, de eerste wethouder namens Beter De Bilt en Bilts Belang.

De gemeente De Bilt heeft een nieuw college. Dinsdag 31 mei zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd en heeft de  gemeenteraad gedebatteerd over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in.