Een duiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden geduid. Plus een verklaring van Emma Gribling, die voldoende voorkeurstemmen kreeg om in zitting te mogen nemen in de raad .

Peter Gielissen, nr.2 op de kieslijst geeft commentaar op gevoerd beleid en beleidsvoornemens n.a.v. het verkiezingsdebat van 8 maart. Ook draagt hij oplossingen aan in zijn artikel.

Deze week besteden drie lokale kranten aandacht aan Lokaal De Bilt/

Met de ondertekening van het Regenboogstembusakkoord kan de gemeente discriminatie in woord en daad beter bestrijden. Naast Lokaal De Bilt ondertekenden nog vijf partijen het akkoord.

Op 4 februari hebben de voorzitters van Beter de Bilt en Bilts Belang de kieslijst van LIJST 1 in gediend.

Lokaal De Bilt heeft een nieuw driehoeksbord gepubliceerd waarop vier belangrijke kernpunten zijn weergegeven. De borden zullen door de gehele gemeente op straat te zien zijn.

Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Er wordt met een kleine delegatie vanuit beide partijen gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma, die na de zomer wordt besproken tijdens een gezamenlijke ALV.