• Samen naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

    Door samenvoeging van beide partijen in één lijst mogen we deelnemen als grootste politieke partij in De Bilt in 2022, Lijst 1!

  • Blijf op de hoogte

    informatie via de nieuwsbrief

    Meld je aan op de verzendlijst

Waarom samen verder?

Wij staan voor verbinding, daadkracht, stabiliteit, openheid en transparantie en bovenal voor verkleining van de kloof tussen burgers en overheid. Onze inwoners willen een betrouwbare, rechtvaardige en eerlijke overheid. Een overheid die inwoners betrekt bij plannen en naar hen luistert, die gebruik maakt van eigen kracht van inwoners en de talenten die velen van ons hebben.

Geen egoïsme in de raad, geen eigenbelang, politiek geneuzel en verdeeldheid. Wij willen effectief samenwerken om verdere versplintering in de raad tegen te gaan. Los van Haagse mores, positief kritisch en met een moreel kompas en gevoel voor wat er leeft in De Bilt.

Verkiezingsprogramma (hoofdlijnen)

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. Alle leden hebben daaraan bijgedragen, van Beter De Bilt en van Bilts Belang. In de algemene ledenvergadering van 13 oktober jl. is het verkiezingsprogramma goedgekeurd. We kunnen door!

In gesprek met inwoners?

In het laatste kwartaal van 2021 gaan we in gesprek met het maatschappelijk veld en belangenverenigingen. En we gaan de kernen bezoeken om met inwoners in gesprek te gaan over hun kern en om goede ideeën op te halen. Zo krijgen we een actielijst per kern.

Wilt u daar niet op wachten en ons nu al berichten? Dat kan op info@lokaaldebilt.nl.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van Lokaal De Bilt, de laatste nieuwtjes, onze standpunten dan kunt u zich aanmelden op onze ‘Nieuwsbrief Lokaal De Bilt’.

Van Meedenken naar Meedoen!

Centraal in ons Verkiezingsprogramma staat ‘Van Meedenken naar Meedoen’. Inwoners hebben mogen meedenken bij enkele belangrijke thema’s in de afgelopen jaren. Met hun meedenken is weinig tot niets gedaan. Het vertrouwen in het bestuur is daardoor verder gedaald. We zien graag dat inwoners meer invloed krijgen. Een hogere en meer actieve vorm van participatie, meedoen dus. Daar gaan wij voor.

Dat meedoen geldt ook voor Lokaal De Bilt, de samenwerking van Beter De Bilt en Bilts Belang. De nieuwe nummer 1 bij de verkiezingen van 2022.

Wilt u meedoen als vrijwilliger, donateur, lid, commissie- of raadslid dan bent u van harte welkom!
Bericht ons op info@lokaaldebilt.nl

Actuele zaken richting de verkiezingen

Persbericht samenwerking

,
Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Hoe nu verder richting de verkiezingen

,
Er wordt met een kleine delegatie vanuit beide partijen gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma, die na de zomer wordt besproken tijdens een gezamenlijke ALV.