René Olthof

René Olthof

Jette Muijsson

Erik den Hertog

Verkiezingsflyer LIJST 1

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden.

Stem Lokaal
Inwoners op 1

Centraal in ons Verkiezingsprogramma staat ‘Stem Lokaal – Inwoners op 1’. Inwoners hebben mogen meedenken bij enkele belangrijke thema’s in de afgelopen jaren. Met hun meedenken is weinig tot niets gedaan. Het vertrouwen in het bestuur is daardoor verder gedaald. We zien graag dat inwoners meer invloed krijgen. Een hogere en meer actieve vorm van participatie, meedoen dus. Daar gaan wij voor.

Dat meedoen geldt ook voor Lokaal De Bilt, de samenwerking van Beter De Bilt en Bilts Belang. De nieuwe nummer 1 bij de verkiezingen van 2022.

Wilt u meedoen als vrijwilliger, donateur, lid, commissie- of raadslid dan bent u van harte welkom!
Bericht ons op info@lokaaldebilt.nl

De complete kieslijst

Alle kandidaten van Beter De Bilt/Bilts Belang (Lokaal De Bilt) op een rij:

 1. Erik den Hertog
 2. Peter Gielissen
 3. Rene Olthof
 4. Martijn Matse
 5. Pim van de Veerdonk
 6. Frits van Leeuwen
 7. Peter van de Water
 8. Jette Muijsson
 9. Emma Gribling
 10. Annelies Brielsman
 11. Ramona van Leeuwen
 12. Adri Gersen
 13. Nel Raven
 14. Karin Oudemans
 15. Paulus Schuckink Kool
 16. William Blijham
 17. Marc le Poole
 18. Karen Hoven

Actuele zaken uit de samenleving en de gemeenteraad

Geen steun nieuw gemeentehuis

,
Lokaal De Bilt steunt het voorstel tot nieuwbouw van het gemeentehuis niet.

Fractie Fabian sluit zich aan bij Lokaal De Bilt

,
In de raadsvergadering van 29 februari heeft de eenmansfractie ‘Fractie Fabian’ zichzelf opgeheven en heeft raadslid Fabian Vendrig zich aangesloten bij Lokaal De Bilt.

OZB We moesten er iets mee

,
De afgelopen maand is er tussen de coalitiepartijen onderhandeld over de vraagstukken van de Kadernota, die aangeeft binnen welke financiële grenzen het College mag opereren. Er is een tekort voorzien van 2 miljoen euro over het jaar 2024. Dat komt door een aantal zware dossiers die slecht financieel te voorspellen zijn i.v.m. de ongewisse bijdrage van het rijk, die steeds ongewis is, en een toename van de hulpvraag vanuit de bewoners.
Mobiliteitsvisie De Bilt 2035

Mobiliteitsvisie

,
Ook tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 heeft Lokaal De Bilt uitgebreid haar standpunten voor het voetlicht gebracht m.b.t. de Mobiliteitsvisie 2035.

Bestemmingsplan Nobelkwartier

,
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 werd het bestemmingsplan Nobelkwartier behandeld. Belangrijk onderdeel daarvan was de te verplaatsen skatebaan.
De gemeenteraad op 42-11-2022

Raadsvergadering 24-11-2022

,
De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.