• Samen naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

    Door samenvoeging van beide partijen in één lijst mogen we deelnemen als grootste politieke partij in De Bilt in 2022, Lijst 1!

  • Blijf op de hoogte

    informatie via de nieuwsbrief

    Meld je aan op de verzendlijst

Waarom samen verder?

Wij staan voor verbinding, daadkracht, stabiliteit, openheid en transparantie en bovenal voor verkleining van de kloof tussen burgers en overheid. Onze inwoners willen een betrouwbare, rechtvaardige en eerlijke overheid. Een overheid die inwoners betrekt bij plannen en naar hen luistert, die gebruik maakt van eigen kracht van inwoners en de talenten die velen van ons hebben.

Geen egoïsme in de raad, geen eigenbelang, politiek geneuzel en verdeeldheid. Wij willen effectief samenwerken om verdere versplintering in de raad tegen te gaan. Los van Haagse mores, positief kritisch en met een moreel kompas en gevoel voor wat er leeft in De Bilt.

Verkiezingsprogramma (hoofdlijnen)

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. Alle leden hebben daaraan effectief bijgedragen, leden van Beter De Bilt en van Bilts Belang. Een definitief JA op het verkiezingsprogramma verwachten wij medio oktober.

In gesprek met inwoners?

Dit laatste kwartaal gaan we open avonden in de kernen houden – daar waar dit vanwege corona georganiseerd kan worden – om met betrokken inwoners in gesprek te gaan over hun kern en goede ideeën op te halen. Zo krijgen we een actielijst per kern. U kunt zich daar vrijblijvend voor aanmelden op info@lokaaldebilt.nl.
Los daarvan kunt u de ontwikkelingen volgen via een ‘Nieuwsbrief Lokaal De Bilt’.

Van Meedenken naar Meedoen!

Centraal in ons Verkiezingsprogramma staat ‘Van Meedenken naar Meedoen’. We zien graag dat inwoners meer invloed krijgen. Dat geldt ook voor onze nieuwe partij. Wilt u meedoen als vrijwilliger, donateur, lid, commissie- of raadslid dan bent u van harte welkom!
Bericht ons op info@lokaaldebilt.nl

Actuele zaken richting de verkiezingen

Persbericht samenwerking

,
Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Hoe nu verder richting de verkiezingen

,
Er wordt met een kleine delegatie vanuit beide partijen gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma, die na de zomer wordt besproken tijdens een gezamenlijke ALV.