Op 8 september was het zover. De honderdste dag van het nieuwe progressieve college van GroenLinks, PvdA/SP, D66 en wij als Lokaal De Bilt. Pim van de Veerdonk gaat in op de resultaten van die eerste 100 dagen.

“Ik vind het een grote eer en ben zeer dankbaar dat Beter De Bilt en Bilts Belang mij hebben voorgedragen als kandidaat-wethouder. Bijzonder fijn dat ook de leden zich positief hebben uitgelaten hierover”. Aldus Pim van de Veerdonk, de eerste wethouder namens Beter De Bilt en Bilts Belang.

De gemeente De Bilt heeft een nieuw college. Dinsdag 31 mei zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd en heeft de  gemeenteraad gedebatteerd over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in.

Een duiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden geduid. Plus een verklaring van Emma Gribling, die voldoende voorkeurstemmen kreeg om in zitting te mogen nemen in de raad .

Peter Gielissen, nr.2 op de kieslijst geeft commentaar op gevoerd beleid en beleidsvoornemens n.a.v. het verkiezingsdebat van 8 maart. Ook draagt hij oplossingen aan in zijn artikel.

Beter De Bilt en Bilts Belang willen dat de Schapenweide wordt aangewezen als mogelijkheid voor tijdelijke flex- en/of containerwoningen voor de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. we roepen het College op om hiertoe zo spoedig mogelijk met het Rijk in overleg te treden.

Deze week besteden drie lokale kranten aandacht aan Lokaal De Bilt/

Met de ondertekening van het Regenboogstembusakkoord kan de gemeente discriminatie in woord en daad beter bestrijden. Naast Lokaal De Bilt ondertekenden nog vijf partijen het akkoord.