Gemeente De Bilt: maak een groot gebaar

foto: Reuters

Beter De Bilt en Bilts Belang (bekend als Lokaal De Bilt) roepen het College op om zo spoedig mogelijk met het Rijk in overleg te treden om de Schapenweide aan te wijzen als mogelijkheid voor tijdelijke flex- en/of containerwoningen voor de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.

De oorlog die volkomen onverwachts begon en de wereld heeft geschokt is nog maar enkele dagen onderweg en heeft al geleid tot groot verdriet, verlies van huis en haard en in het uiterste geval van leven. Binnen enkele dagen zijn ruim honderdduizend mensen op de vlucht geslagen. Verwacht wordt dat er nog velen zullen volgen en hun thuisland moeten verlaten. Wij moeten hier als De Bilt een groot gebaar maken. En snel! Net als Wijk bij Duurstede.

Enkele jaren geleden heeft De Bilt tijdelijke containerwoningen overwogen voor statushouders uit met name Syrië en zijn daarvoor dertien locaties aangewezen. Dat heeft geleid tot weerstand van omwonenden, die de locaties ongeschikt achten. Toen is de toestroom relatief snel geabsorbeerd door vrijkomende huurwoningen en kon worden afgezien van de tijdelijke containerwoningen.

Wij zien in de Schapenweide een prima tijdelijke opvangplek en dringen er bij het college op aan hierover in overleg te treden met het rijk, de eigenaar van de grond.

Wij roepen inwoners op hun reactie met ons te delen via e-mail.