De gemeenteraadsverkiezingen 2022: een duiding

Voorzitter! Dank aan alle kiezers die in groten getale afgelopen woensdag, maar ook dinsdag en maandag hebben gestemd voor deze gemeenteraad. Het zijn er in totaal wel minder dan 4 jaar geleden, dat is jammer. Verschillende oorzaken kunnen daar debet aan zijn: minder kieslocaties, geen kieslocaties in verzorgingstehuizen.In het bijzonder nog een felicitatie aan de winnaars.

Dank aan de 2474 stemmers op ons. Wij gaan er de komende vier jaar, net als de afgelopen vier jaar, met passie, overtuiging, plezier en inhoudelijke ambitie tegenaan, zoals u ons kent.

Er zijn twee vrouwen met voorkeurstemmen gekozen. Dat is mooi, maar dat maakt ook dat ik nu straks niet weet wie in mijn fractie plaatsneemt. Het is aan de vrouwen wat ze ermee gaan doen (lees ook de verklaring van Emma Gribling).

De politieke duiding

De opgaven zijn groot en complex op de korte en op de lange termijn. Draagvlak in onze gemeente is wat dat betreft ontzettend belangrijk.
Wat ons betreft wordt er gestreefd naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met strakke afspraken waar het moet, maar vooral met ruimte waar dat kan; ruimte voor de raad, en ruimte voor andere meerderheden, om de rol die de raad als hoogste orgaan van deze gemeente heeft ook waar te maken.

De complexe en grote opgave zijn voor ons onder andere:

  • betaalbare huisvesting voor jong en oud,
  • de gemeentefinanciën (inflatie),
  • klimaatadaptatie,
  • het betrekken van inwoners bij belangrijke onderwerpen
  • de wijze van samenwerken in het gemeentehuis, maar ook in de gemeente, met inwoners en organisaties.

Daarvoor moeten we naar mensen omzien, met elkaar in gesprek, bruggen bouwen, niet schreeuwen maar praten. Dit zal niet alleen onze inzet worden richting de inwoners, maar ook richting de raad en het bestuur. Alleen zo kunnen we het belabberde cijfer van 16% vertrouwen in het gemeentebestuur omhoog krijgen in de komende raadsperiode.

GroenLinks neemt het voortouw in een verkenning voor een mogelijke coalitie. Wij wensen hen daarbij succes. Het lijkt ons op basis van de uitslag logisch dat GroenLinks en ook D66 de kern vormen van een coalitie waarbij dan één of twee partijen aansluiten. Het zal sowieso een puzzel worden, maar wij gaan het gesprek in ieder geval graag aan als we een uitnodiging krijgen.

Laten wij voortgaan met een sterk en actief vertrouwen.