Beter De Bilt en Bilts Belang hebben in de raad kritisch gereageerd op de komst van instelling Wier op het Berg en Boschterrein. Een ingediende motie om betere afspraken met Fivoor vast te leggen, werd helaas door de raad verworpen.

In de raadsvergadering van 27 januari 2022 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor het bouwplan op een weiland achter de Kerkdijk in Westbroek met een ruime meerderheid aangenomen.
Lokaal De Bilt wil i.t.t. de gevoerde procedure meer invloed van inwoners op dit soort plannen.

Op 27 januari werden de gemeenteraad en het college van B&W overdonderd door de stemming over het bestemmingsplan Verwelius. Het leek te gaan naar een stemverhouding van 14 voor, 13 tegen. Eén CDA-raadslid wijzigde echter haar stem, waardoor de uitslag omdraaide: het plan is weggestemd.

Lokaal De Bilt is verheugd dat nu eindelijk een besluit wordt genomen over het sterk verwaarloosde Hessing-terrein aan de Utrechtseweg 341. Hier komt een nieuwe wijk die de omgeving een nieuwe impuls zal geven.