Een duiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden geduid. Plus een verklaring van Emma Gribling, die voldoende voorkeurstemmen kreeg om in zitting te mogen nemen in de raad .

Peter Gielissen, nr.2 op de kieslijst geeft commentaar op gevoerd beleid en beleidsvoornemens n.a.v. het verkiezingsdebat van 8 maart. Ook draagt hij oplossingen aan in zijn artikel.

Beter De Bilt en Bilts Belang willen dat de Schapenweide wordt aangewezen als mogelijkheid voor tijdelijke flex- en/of containerwoningen voor de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. we roepen het College op om hiertoe zo spoedig mogelijk met het Rijk in overleg te treden.

Deze week besteden drie lokale kranten aandacht aan Lokaal De Bilt/

Met de ondertekening van het Regenboogstembusakkoord kan de gemeente discriminatie in woord en daad beter bestrijden. Naast Lokaal De Bilt ondertekenden nog vijf partijen het akkoord.

In de raadsvergadering van 24 februari 2022 komt het initiatiefvoorstel Uitdaagrecht op de agenda, een initiatief van Beter De Bilt, D66, GroenLinks en de PvdA. Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid gemeentelijke taken over te nemen.

Vereniging Groenekan organiseert op 21 februari 2022 een politieke avond. Pim van de Veerdonk zal Lijst 1 vertegenwoordigen.

Beter De Bilt en Bilts Belang hebben in de raad kritisch gereageerd op de komst van instelling Wier op het Berg en Boschterrein. Een ingediende motie om betere afspraken met Fivoor vast te leggen, werd helaas door de raad verworpen.