Behandeling breed initiatief op 24 februari in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 24 februari 2022 komt het initiatiefvoorstel Uitdaagrecht op de agenda, een initiatief van Beter De Bilt, D66, GroenLinks en de PvdA. Met het uitdaagrecht bieden we de inwoners van De Bilt een mogelijkheid om taken van de gemeente naar zich toe te trekken en over te nemen.

We ervaren veel steun voor dit initiatief in de Biltse raad en zijn blij dat we dit nog in deze raadsperiode kunnen behandelen. Omdat bewoners sommige taken van de gemeente liever zelf uitvoeren, anders of beter. En goedkoper. Het gaat om het overnemen van activiteiten waarvoor in de begroting geld is opgenomen.

Concrete voorbeelden?

Ruim 120 gemeenten werken al met het uitdaagrecht. Voorbeelden zijn er op diverse terreinen. Een jongerenproject in Almere om hen te betrekken bij woningbeleid en schuldhulpverlening. Onderhoud en beheer van een groot park in Aalsmeer door omwonenden. Het duurzaam beheren van bermen en gemeentelijke sloten door agrariërs in de Ommen. Het beheer van buurthuizen en sporthallen. Projecten over verduurzaming, de energietransitie, in de zorg, in de landbouw en natuur.

Waarom belangrijk?

Als lokale partij pleiten we al jaren voor meer invloed voor inwoners. Dit vergroot het maatschappelijk draagvlak en biedt inwoners meer invloed op hun leefomgeving. Het betekent ook dat de samenwerking tussen inwoners en ambtenaren verandert. Inwoners zoeken elkaar op en komen gezamenlijk met een plan, ambtenaren zien hun rol veranderen naar meer procesbegeleiding.

Eerst experimenteren in 2022

Het jaar 2022 gebruiken we om te experimenteren. Heeft u met omwonenden in uw wijk of kern of als vereniging het gevoel dat u taken beter zelf kunt uitvoeren, dan kunt u de gemeente benaderen en helpen zij u met de uitwerking van een plan. En kunt u – als allen dat een goed plan vinden – ermee aan de slag!