Zichtbaarheid anti-discriminatie in college-akkoord

Regenboogakkoord

Pim van de Veerdonk ondertekende op zaterdag 19 februari namens Lokaal De Bilt (Beter De Bilt-Bilts Belang) het Regenboogstembusakkoord. Samen met de kandidaten van de SP, PvdA, D66, CDA en GroenLinks. Zij vormen een meerderheid van de Biltse partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen volgende maand.

Allen gelijk

Het Regenboogstembusakkoord is een initiatief van het COC Midden-Nederland waarbij veel gemeenten in midden Nederland zich hebben aangesloten. Hiermee zullen we ons inzetten voor een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen. Volgens onze grondrechten zijn wij allen gelijk en zullen we niet discrimineren. We bestrijden discriminatie in woord en daad.

Gesteund en herkend

Dit akkoord vraagt ons om de aandacht hiervoor zichtbaar te maken in een collegeprogramma waarin elke inwoner van onze gemeente zich herkend en gesteund voelt, waarin de veiligheid voor alle inwoners op straat en in een onderwijsomgeving is gewaarborgd en waarvoor zo nodig aandacht wordt gevraagd. Iedereen telt mee. We sluiten niemand uit.