Komst instelling Wier van Fivoor op Berg en Boschterrein

Wier Berg en Boschterrein

In de raadsvergadering van 27 januari jl. hebben de fracties van Beter De Bilt en Bilts Belang het college kritisch bevraagd op de communicatie over de komst van locatie Wier van Fivoor, een open instelling voor mensen die intensieve en forensische zorg nodig hebben. Deze locatie wordt gevestigd op het Berg en Bosch terrein.

Het college was hierover in augustus 2021 geïnformeerd door Fivoor, overlegde echter pas in november met Fivoor ondanks dat de locatie in januari 2022 werd geopend.

Vanuit de samenleving ontstond hierover onrust doordat onbekend onbemind maakt. Een ouderwets gezegde dat nog steeds van toepassing is. Gebruikers van het Berg en Bosch terrein en omwonenden zijn niet geïnformeerd in eerste instantie. Nadat het college hier lucht van kreeg is dat alsnog geprobeerd maar het onmachtige gevoel van gebruikers van het terrein, omwonenden en andere inwoners werd niet erkend.

Vanuit het gemeentebestuur kwam de boodschap dat men de bewoners van Wier met open armen zal ontvangen.
Ook wij heten deze instelling welkom. We dienen echter ook oog te hebben voor de belangen van anderen. Een veel gehoord geluid van inwoners ‘Wie vertegenwoordigt ons? Wie komt er voor ons op’?
In het debat bleek dat het college erkent hierin te passief te hebben gehandeld en dit in de toekomst anders te doen. De meeste fracties zien geen bezwaar met de komst van deze locatie. De fracties van Beter De Bilt en Bilts Belang riepen per motie op om beter toezicht te krijgen op deze kliniek door periodiek een incidentenrapportage en overlastmeldingen te delen met de raad en omwonenden. Het merendeel van de raadsleden vond dit onnodig waarop de motie is verworpen. In onze buurtgemeente Zeist liggen afspraken met Fivoor vast in een convenant. Ook dat vond het college niet nodig.

Wij zullen de ontwikkelingen in en rondom de kliniek blijven volgen en hopen dat de nieuwe bewoners zich hier welkom voelen en dat incidenten en overlast zullen uitblijven.