Pim van de Veerdonk, 1e wethouder van Lokaal De Bilt

Klik op de afbeelding om te vergroten.

“Ik vind het een grote eer en ben zeer dankbaar dat Beter De Bilt en Bilts Belang mij hebben voorgedragen als kandidaat-wethouder. Bijzonder fijn dat ook de leden zich positief hebben uitgelaten hierover”. Na de installatievergadering van 31 mei jl. is het realiteit, een wethouder van een lokale partij die van meet aan deelneemt aan een nieuw college in gemeente De Bilt. Er ligt voor het eerst een coalitieakkoord op hoofdlijnen van zes kantjes, mét een infographic (modern woord voor verbeelding) voor de beelddenkers onder ons.

Welke portefeuille?

Ik ga me bezig houden met Burgerparticipatie en Gebiedsgericht Werken, Verkeer & Mobiliteit, Beheer Openbare Ruimte, de Omgevingsvisie, Jeugdzorg en Dienstverlening. Een portefeuille met veel afwisseling. En, heel belangrijk, waarmee we ons gaan inzetten voor burgerparticipatie. Daarover hebben we in het coalitieakkoord kunnen afspreken dat we een hoger niveau van participatie willen (‘meewerken’) dan in voorgaande jaren hebben gehad (‘meedenken’). In de Gemeentelijke Beleidsmonitor van 2021 scoorde het vertrouwen in de gemeenteraad en het college historisch laag. Inwoners voelen zich onvoldoende gehoord en zien hun inbreng onvoldoende terug. Dat kan en moet beter. De dossiers op het gebied van de openbare ruimte zorgen voor contact met de inwoners, over hun leefomgeving, plantsoenen, speeltuinen en over verbetering op het gebied van mobiliteit.

Volop aan de bak!

In de eerste drie dagen hebben we stilgestaan bij de teamvorming van het nieuwe college dat verder bestaat uit Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Krischan Hagedoorn (PvdA en SP). Belangrijke waarden in de samenwerking zoals vertrouwen, openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Vervolgens zijn burgemeester, directie en het MT (Management Team) aangeschoven om kennis te maken en de eerste werkafspraken te maken. En … we hebben meteen een besluit genomen over de planschade-discussie Bilthoven-Noord. Die is uitgesteld (van 5 juni naar 1 juli) zodat het nieuwe college zich goed kan verdiepen in een definitieve oplossingsrichting. De eerste maand staat verder volgepland met afspraken met alle teams in het gemeentehuis, de gemeentewerf, belangenverenigingen en bezoeken aan de kernen en – afhankelijk van de portefeuille – kennismaking in de regio.

Het is mijn voornemen om regelmatig te communiceren over het wel en wee als wethouder. Wilt u mij contacten ergens over, dan hoor ik het graag op p.vandeveerdonk@debilt.nl.

Voor nu luidt het motto: “Vooruit met de geit!”