OZB We moesten er iets mee

De afgelopen maand is er tussen de coalitiepartijen onderhandeld over de vraagstukken van de Kadernota.
De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen van de Gemeente op financieel gebied. De kadernota geeft aan binnen welke financiële grenzen het College mag opereren. U heeft in de pers kunnen lezen dat er een tekort voorzien is van 2 miljoen euro over het jaar 2024. Dat komt met name omdat er een aantal zware dossiers bij de gemeente liggen die zeer slecht financieel te voorspellen zijn. Enerzijds heeft dat te maken met de bijdrage van het rijk, die steeds ongewis is, en anderzijds zien we met name in het sociale domein een toename van de hulpvraag vanuit de bewoners van de gemeente.
Die hulpvraag moeten we bedienen. Dat is onze gemeenschappelijke plicht.
Wij kunnen onze inwoners niet laten vallen en hebben de plicht hiervoor oplossingen te zoeken. Een moeilijk te begroten deel van de uitgaven zal uit een betere werkwijze van de route naar een toewijzing moeten komen. Daarmee zijn in het land flinke besparingen tot stand gekomen en die opdracht ligt nu ook bij het College om dat te doen.

Met name zien we een toename in de hulpvraag die te maken heeft met jongeren. De Covid periode heeft daar mede een invloed op. De sociale ontwikkeling van jongeren en ook scholieren heeft een tijd stil gestaan. Daar kan niet iedereen even goed mee omgaan.
Daarnaast is er een toenemende groep ouders en kinderen die onderwijs gerelateerde vragen bij de gemeente neerlegt.
Men gaat eerder naar de huisarts en meer kinderen worden aangemeld voor een rugzakje. Of het nu ADHD is of Dyslexie of iets anders, de gemeente moet er wat mee terwijl de gemeente er niet op ingericht is. Het College heeft de opdracht gekregen de huidige werkwijze tegen het licht te houden.

Toen de collegepartijen in juni om de tafel zaten lag er een vraag om 2 miljoen dekking te zoeken. Ten dele was in de week ervoor wat positief financieel nieuws naar buiten gekomen over 2022 en ook over de Rijksbijdrage in de Mei-circulaire. We hebben besloten dat positieve nieuws even te laten voor wat het is want er komt nog meer op ons af.

De partijen GroenLinks, PvdA, en de SP hadden besloten dat de gehele 2 miljoen via de OZB verhaald zou moeten worden.
Daar tegenover stond ons standpunt dat de inflatiecorrectie van 3,8 % meer dan genoeg zou zijn. D66 sloot zich gelukkig meer bij ons aan.
Toen de standpunten wat onwrikbaar leken te worden heb ik aangegeven dat wij van Lokaal De Bilt niet konden en wilden leven met een OZB verhoging bijna 20% + eventueel de inflatie correctie. Dat zou voor ons het einde betekenen aan de deelname aan de coalitie. Dat kwam hard aan.

Uiteindelijk zijn we het vervolgens, na enig gesteggel, eens geworden om naast de inflatiecorrectie van 3,8% (die er sowieso komen zou) een geringe stijging van 5% maximaal toe te staan.

De wethouder was blij dat we er uitgekomen zijn en dat hij dus met een opbrengst kon rekenen.

Conclusie:
Op basis van een gemiddelde huizenprijs in onze gemeente gaat de OZB nu met bijna € 40,- per jaar omhoog. Per maand is dat afgerond € 3,50.
Al met al is dit een redelijk goed onderhandelingsresultaat dat geen grote aanslag op de portemonnee geworden is.

Wij hopen dat u begrijpt hoe dit proces zich afgespeeld heeft en hoe het resultaat geboekt is en dat U kunt leven met deze uitkomst.

René Olthof
r.olthof@debilt.nl