Lokaal De Bilt over de begroting 2023 van gemeente De Bilt

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In opdracht van de gemeente hebben op één na, leden van de fracties in het kort aangegeven waar zij zich in het debat hard voor gaan maken. In deze video zie je, bij monde van Erik den Hertog, een korte reactie van Lokaal De Bilt op de begroting.