Geen steun nieuw gemeentehuis

foto: De Vierklank

Op dinsdag 16 april 2024 stond het voorstel van het college van B&W om in te stemmen met sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op het huidige terrein op de agenda van de raadscommissievergadering Burger en Bestuur.
Het voorstel heeft in onze samenleving veel reacties los gemaakt. Lokaal De Bilt begrijpt deze reacties en is van mening dat dit voorstel zorgvuldig bekeken moet worden.

Wij denken dat we momenteel geen nieuwbouw van een gemeentehuis in De Bilt kunnen ondersteunen en wel om de volgende redenen:

  1. Goed Onderhoud: Voordat we investeren in een nieuw gebouw, moeten we eerst de optie van grondig onderhoud aan het huidige gemeentehuis onderzoeken. Het is essentieel om te beoordelen of renovatie en verbeteringen aan het bestaande pand een kosteneffectieve en duurzame oplossing kunnen bieden.
  2. Financiële Verantwoordelijkheid: In deze onzekere tijden moeten we verstandig omgaan met gemeenschapsgeld. Het bouwen van een nieuw gemeentehuis brengt aanzienlijke kosten met zich mee en we moeten ervoor zorgen dat dit financieel verantwoord is. Vaak kennen dit soort projecten ook forse budgetoverschrijdingen. Het huidige pand is nog niet heel oud, en we moeten afwegen of het verstandig is om zo’n bedrag uit te geven aan een nieuw gebouw.
  3. Goed werkgeverschap voor Ambtenaren: Als gemeente moeten we een goede werkgever zijn voor onze ambtenaren.. Een goed functionerend gebouw, dat voldoet aan de eisen van deze tijd is daarom essentieel, ook om de medewerkers te behouden.

Lokaal De Bilt blijft de ontwikkelingen volgen en zal zich inzetten om er voor te zorgen dat er een zo goedkoop mogelijke oplossing wordt gevonden.