B&W aan de slag met definitief coalitieakkoord

Klik op de afbeelding om het coalitieakkoord per onderdeel te bekijken.

Ondertekening van het coalitie-akkoord

De ondertekening van het coalitie-akkoord

De gemeente De Bilt heeft een nieuw college. Dinsdag 31 mei zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd en heeft de  gemeenteraad gedebatteerd over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in.

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang) en Krischan Hagedoorn (PvdA en SP) zijn nieuw als wethouder. Dolf Smolenaers (D66) gaat door als wethouder.

Coalitieakkoord

Op 20 mei is het concept-coalitieakkoord gepresenteerd. Het slechts vier pagina’s tellende akkoord is een uitgesproken innovatieve agenda waarin concrete afspraken zijn gemaakt over de speerpunten van de nieuwe coalitie: klimaat, wonen, kansengelijkheid en inwonersparticipatie.

In het akkoord is ook de uitnodiging gedaan aan alle partijen in de raad om suggesties aan te dragen en toevoegingen te doen. Daar is gebruik van gemaakt en daarmee is het akkoord dat dinsdag voorligt nog completer.

Zo zijn er toevoegingen gedaan om samen te werken met boeren, om de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden, om tenminste één initiatief zoals een knarrenhof te bouwen, voorzieningen toegankelijk te houden voor mensen met een beperking en gevaarlijke verkeerspunten samen met inwoners in kaart te brengen.

Tekening

Het coalitieakkoord is voor de toegankelijkheid ook in tekeningen uitgebeeld. Zo is de inhoud ook beschikbaar voor iedereen die niet van lezen houdt, laaggeletterd is of visueel is ingesteld. Illustrator Martien van den Hoek heeft de belangrijkste punten uit het akkoord op papier gezet. De tekening en alles over het coalitieakkoord is ook te vinden op de website van de gemeente.

Komende tijd

De nieuwe wethouders gaan de komende weken met elkaar de gemeente in. In een uitgebreid programma maken ze (opnieuw) kennis met inwoners, bewonersverenigingen, instellingen et cetera.