Bestemmingsplan Verwelius compleet onverwacht weggestemd met één stem verschil

Het Hessing/Verwelius-terrein

Tekst van persbericht Lokaal De Bilt d.d. 28-01-2022:

Nieuwe kansen voor Verwelius-terrein na draai CDA-raadslid

Donderdagavond  27 januari werden gemeenteraad De Bilt en het college van B&W overdonderd door de stemming over het bestemmingsplan Verwelius. Onverwacht bleek raadslid Margriet van der Vooren (CDA) tegen het plan, waarmee het met één stem verschil werd weggestemd.

Beter De Bilt en Bilts Belang kunnen na de verkiezingen als Lokaal De Bilt volop samenwerken aan een gezamenlijk standpunt over de toekomst van dit terrein. Een nieuw plan, dat nieuwe kansen biedt. Woningen en Natuur. Een prachtige plek om te wonen!

Er was verbazing, maar vooral ook vreugde bij de tegenstemmers. Verwelius kan wel eens een stevige rekening neerleggen bij gemeente De Bilt, geen planschade, maar wel de proceskosten. De vraag luidt: wat gaat Verwelius doen?

Lokaal De Bilt pleit voor een serieus gesprek met omwonenden, natuurorganisaties en de gemeente. Er kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de overeenkomst die de gemeente en (rechtsvoorganger) Hessing hebben gemaakt.

“In een lange raadsvergadering op 27 januari werd de complete raad en het College van B&W overdonderd door de stemming over het bestemmingsplan Verwelius. Al geruime tijd was bekend dat de stemverhouding uit zou komen op 14-13, een minimale meerderheid zou vóór het plan stemmen. Compleet onverwacht stemde raadslid Margriet van der Vooren (CDA) tegen het plan. Waarom? Bij RTV Utrecht laat ze meteen na de vergadering optekenen: “”De gemeente heeft in het verleden fouten gemaakt op dit dossier. Geen regie gevoerd voor onze inwoners. Weer hun oren laten hangen naar de ontwikkelaar. Als je dat tegenover de feiten zet. Geen gezinswoningen voor Biltse gezinnen en vernietiging van kostbare natuur. Dan ben ik misschien maar de Pieter Omtzigt van CDA De Bilt, dan sta ik wel voor rechtvaardigheid.” Hier doorbreekt een raadslid de fractiediscipline, coalitiedwang en stemt zonder last, zoals onze democratie dat mogelijk maakt.

Na de vergadering liepen raadsleden en wethouders verward en verbaasd rond en lieten enkele hun emoties lopen. De voorstemmers: woede bij de VVD, onbegrip en boosheid bij het CDA, grote teleurstelling bij D66. Verbazing, maar ook vreugde bij de tegenstemmers. Verwelius kan wel eens een stevige rekening neerleggen bij gemeente De Bilt, geen planschade, maar wel de proceskosten. De vraag is ook, wat gaat Verwelius doen? Hun alternatief was Park Bloeyendael, de ‘gated community’ waarvoor ze een vergunning hebben ontvangen in 2011 of komen ze met een nieuw plan waarin de natuur minder aangetast wordt? Hopelijk treden ze serieus in gesprek met omwonenden en natuurorganisaties en de gemeente. Er kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de overeenkomst die de gemeente en (rechtsvoorganger) Hessing hebben gemaakt. Na het faillissement van Hessing in 2012 heeft de gemeente verzuimd de bouwvergunningen in te trekken. Nieuwe eigenaar Verwelius kreeg zowel de bouwvergunningen als de grond ten zuiden van de Biltse Grift (die zou worden geruild voor natuur naast Park Bloeyendael) in de schoot geworpen.

Beter De Bilt en Bilts Belang kunnen na de verkiezingen als Lokaal De Bilt volop samenweken aan een gezamenlijk standpunt over de toekomst van dit terrein. Woningen en natuur. Een prachtige plek om te wonen!