Bestemmingsplan Nobelkwartier

De fractie van Lokaal De Bilt is blij met de nieuwbouw van 108 woningen op een locatie die al jaren braak ligt. Door een goed proces met omwonenden is er maar één zienswijze ingediend.

Voor de verkeersveiligheid hebben wij extra aandacht gevraagd vooral bij de rotonde Biltse Rading – Prof. Asserweg. Het is nu al vaak onveilig voor fietser. De grondexploitatie wordt dit jaar geüpdatet en wij zien graag die nieuwe exploitatie tegemoet, omdat het afgelopen jaar veel is gebeurd m.b.t. de stijging van bouwkosten. De brandweerkazerne moet worden verplaatst i.v.m. de nieuwbouw en die gaat mogelijk naar de gemeentewerf. Gesprekken daarover zijn nog bezig, wij houden dat goed in de gaten de komende periode.

Aandacht gevraagd voor doorstroming

In de wijk wonen veel oudere jongeren in relatief grote koop- en huurwoningen omdat ze er jaren geleden zijn komen wonen en waarvan kinderen uit het huis zijn gegaan. Lokaal De Bilt heeft aan de wethouder gevraagd of er extra informatie gedeeld kan worden omtrent de voordelen van de nieuwbouwappartementen in dezelfde wijk o.a. betreffende het energiezuinig en gelijkvloers zijn. Die oudere jongeren kunnen dan een eengezinswoning achterlaten in de wijk, voor nieuwe gezinnen. Gevraagd is hier ook SSW in te betrekken voor de sociale huurwoningen, zoals ook is gedaan bij Leyenborgh.
De wethouder heeft toegezegd dat hij dit gaat doen.

Skatebaan.

Samen met het CDA hebben wij aandacht gevraagd voor het behoud van de skatebaan.
Waar de nieuwe locatie van de skatebaan zich ook zal gaan bevinden, het moet at ons betreft op een goed bereikbare, zichtbare en levendige locatie komen en moet met de gebruikers worden ingericht.
Belangrijk is dat de skatebaan in de wijk blijft, veel jongeren maken er gebruik van. Voor jongeren is het een ideale manier om buiten sportief bezig te zijn, Erik den Hertog (fractievoorzitter) maakt er soms ook gebruik van.
Op de nieuwe locatie zullen passende maatregelen moeten worden genomen om de geluidsoverlast te beperken en de veiligheid voor omwonenden te maximaliseren. Denk hierbij aan het inpassen van extra groen en de uitvoering van de skatebaan met geluidswerende materialen.

Door middel van een motie zet Lokaal De Bilt het college aan om met omwonenden en gebruikers goed op zoek te gaan naar de juiste plek in de wijk met de passende maatregelen.