Artikelen door Adri

,

Mobiliteitsvisie

Ook tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 heeft Lokaal De Bilt uitgebreid haar standpunten voor het voetlicht gebracht m.b.t. de Mobiliteitsvisie 2035.

,

Raadsvergadering 24-11-2022

De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.

,

Lokaal De Bilt en het begrotingsdebat

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. Lokaal De Bilt bij monde van Jette Muisson lichtte het standpunt van de fractie toe en becommentarieerde de inbreng van de andere partijen,

,

Lokaal De Bilt over de begroting 2023

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze video zie je, bij monde van Erik den Hertog, een korte reactie van Lokaal De Bilt op de begroting.

,

Pim van de Veerdonk, 1e wethouder van Lokaal De Bilt

“Ik vind het een grote eer en ben zeer dankbaar dat Beter De Bilt en Bilts Belang mij hebben voorgedragen als kandidaat-wethouder. Bijzonder fijn dat ook de leden zich positief hebben uitgelaten hierover”. Aldus Pim van de Veerdonk, de eerste wethouder namens Beter De Bilt en Bilts Belang.

,

B&W aan de slag met definitief coalitieakkoord

De gemeente De Bilt heeft een nieuw college. Dinsdag 31 mei zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd en heeft de  gemeenteraad gedebatteerd over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in.