Artikelen door Adri

,

OZB We moesten er iets mee

De afgelopen maand is er tussen de coalitiepartijen onderhandeld over de vraagstukken van de Kadernota, die aangeeft binnen welke financiële grenzen het College mag opereren. Er is een tekort voorzien van 2 miljoen euro over het jaar 2024. Dat komt door een aantal zware dossiers die slecht financieel te voorspellen zijn i.v.m. de ongewisse bijdrage van het rijk, die steeds ongewis is, en een toename van de hulpvraag vanuit de bewoners.

,

Mobiliteitsvisie

Ook tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart 2023 heeft Lokaal De Bilt uitgebreid haar standpunten voor het voetlicht gebracht m.b.t. de Mobiliteitsvisie 2035.

,

Raadsvergadering 24-11-2022

De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.

,

Lokaal De Bilt en het begrotingsdebat

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. Lokaal De Bilt bij monde van Jette Muisson lichtte het standpunt van de fractie toe en becommentarieerde de inbreng van de andere partijen,

,

Lokaal De Bilt over de begroting 2023

Op donderdag 3 november 2022 besprak de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze video zie je, bij monde van Erik den Hertog, een korte reactie van Lokaal De Bilt op de begroting.